Policy för miljö, kvalitet och arbetsmiljö

Office IT-Partner står för engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens, vi vill skapa ett mervärde för våra kunder.

Kvalité

Det viktigaste för oss är att förstå vad våra kunder behöver och med våra IT-lösningar se till att de når sina verksamhetsmål. Vi arbetar därför kontinuerligt med att höja vår kompetens, samt att förbättra våra arbetssätt och processer. Detta så att våra kunders förväntningar och krav på produkter, tjänster och leveranser uppnås. Vi ska även löpande ha en aktiv och öppen dialog med kunder, leverantörer, medarbetare och andra intressenter i förbättrande och förebyggande syfte.

Miljö

Vi arbetar aktivt med att förbättra vår miljöprestanda kopplat till våra produkter, tjänster inom IT-lösningar samt våra transporter. Detta gör vi genom att löpande utbilda alla medarbetare samt arbeta med vår resursförbrukning genom att främja återanvändning och återvinning. Vi strävar också alltid efter att välja de bästa alternativen ur miljösynpunkt för att förebygga risker för föroreningar och incidenter.

Arbetsmiljö

Vi är beroende av våra medarbetare som är vår viktigaste resurs. Vår organisation består av människor och vår arbetsmiljö ska präglas av en god atmosfär, delaktighet och kreativitet och vi skall tillsammans verka för en stimulerande arbetsmiljö. Våra värderingar ska utgöra grunden i vårt personalarbete. Genom löpande arbete med risker och möjligheter som omsatts till tydliga handlings- & åtgärdsplaner, ska vi skapa en trygg och attraktiv arbetsplats.

För att systematiskt fortlöpande förbättra vårt ledningssystem och vår verksamhet ska vi arbeta med tydliga och dokumenterade mål med tillhörande handlingsplaner. Vidare ska vi se myndigheternas lagar och förordningar samt övriga krav som vi berörs av som en miniminivå.

Denna policy är fastställd av samtliga ISO-certifierade företag inom Office IT-Partner kedjan.

Ser du något som du tycker symboliserar oss på Office IT-Partner? Fota och dela gärna bilden via Instagram med oss. Använd taggen #oitp_sverige. OBS! Kontrollera dina inställningar i Instagram, du kan inte ha påslaget att dina foton är privata. OITP på Instagram >>