Vårt samhällsansvar

Vi på Office IT-Partner har åtagit oss att uppfylla vårt sociala ansvar, för våra medarbetare, samhällets och miljöns skull.

Office IT-Partner är en ledande leverantör av innovativa IT-lösningar för små och medelstora företag, organisationer samt offentlig sektor. Våra IT-lösningar är utformade för att ge våra kunder möjlighet att utnyttja den senaste tekniken, främja kommunikationen såväl inom företaget som över hela världen och samtidigt minska miljöpåverkan så mycket som möjligt. På alla orter där vi är verksamma arbetar vi för ett ansvarsfullt företagande och vårt engagemang kretsar kring fyra huvudområden:

Vi värnar om miljön
För att reducera CO2-avtrycket är vår målsättning att uteslutande använda miljöklassade bilar i vår verksamhet och den långsiktiga visionen är att ersätta så många fordon som möjligt med rena el och hybridbilar för att på så sätt minimera vårt CO2-avtryck så mycket som möjligt. Vi förbinder oss att aktivt dra nytta av återvunnet kontorsmaterial i vår administrativa verksamhet och att varje år minska koldioxidutsläppen i våra datorhallar.

Produkter och tjänster
Vår målsättning är att alltid erbjuda innovativa IT-lösningar som gör det möjligt för företag att minska sin energiförbrukning och företagens anställda att minska sin miljöpåverkan med hjälp av säkra, mobila och högpresterande tjänster. Våra lösningar kring FunktionsIT, Drift, Print som tjänst och Unified Communication ger företag tillgång till tjänster med hög prestanda och effektivitet, samtidigt som de ökar möjligheten att samarbeta mobilt, minska resandet samt reducera utskrifter vilket totalt sett ger en hållbar och mer miljövänlig arbetsplats.

Vi värdesätter vår personal
På Office IT-Partner är vi mycket stolta över våra medarbetare och engagerar oss aktivt för att hela tiden förbättra både arbetsklimat, medarbetarnas nöjdhet samt kompetens. Detta görs genom en mängd olika aktiviteter:

  • Grund och introduktionsutbildning för samtliga medarbetare
  • Ledarutvecklingsprogram för ledningsgrupperna
  • Kompetensutveckling både inom teknik och försäljning
  • Regelbundna mätningar av Nöjd Medarbetar Index, där vi i 2013 års mätning landade på NMI värde 75% för hela kedjan vilket är fyra enheter över medelvärdet för branschen. Detta är vi mycket stolta över!

På Office IT-Partner uppmuntrar vi varje medarbetares färdigheter, och strävar efter att skapa en arbetsplats med mångfald. Det är vår övertygelse att medarbetare med olika bakgrund, intressen och personligheter bidrar till en mer effektiv och hållbar verksamhet. Mångfald ökar verksamhetens värde.

Vi stöder och respekterar skyddet av internationellt hävdade mänskliga rättigheter och säkerställer att medverkan till brott mot mänskliga rättigheter inte förekommer.Vi rekryterar och behandlar våra medarbetare på ett sätt som inte är diskriminerande avseende kön, ras, religion, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, nationalitet, politisk åsikt, fackföreningstillhörighet, socialt eller etniskt ursprung. 

På varje lokal arbetsplats inom Office IT-Partner skall nödvändiga förutsättningar för en säker och sund arbetsmiljö tillhandahållas alla medarbetare.

Vi engagerar oss i samhället
Office IT-Partner stödjer det lokala samhället genom ett aktivt engagemang i en mängd olika aktiviteter så som sponsring, mentorskap och välgörenhet. Nedan ett axplock av de välgörenhetsorganisationer vi valt att stötta på något sätt antingen lokalt eller nationellt:

Ser du något som du tycker symboliserar oss på Office IT-Partner? Fota och dela gärna bilden via Instagram med oss. Använd taggen #oitp_sverige. OBS! Kontrollera dina inställningar i Instagram, du kan inte ha påslaget att dina foton är privata. OITP på Instagram >>