Autotube

Autotube vill fokusera på kärnverksamheten och har därför valt att lägga ut stora delar av IT-miljön på en extern partner: Office IT-Partner i Borås.

Utmaning
Autotube är ett högteknologiskt industriföretag med produktionsenheter på två orter i Sverige. Precis som andra moderna företag är företaget beroende av en väl fungerande IT-verksamhet oavsett om det gäller affärssystem, mejl eller produktionssystem. Den egna IT-enheten består av två personer vilket innebär att företaget är beroende av ett bra och nära samarbete med en extern partner.

Lösning
Det är ett strategiskt beslut från företagets sida att sköta de produktionsnära systemen, klientinstallationer och visst underhåll i egen regi och att lägga ut drift av serverplattformar på Office IT-Partner. Det gäller bland annat drift av de allmänna systemen i Office IT-Partners drifthall, backup och övervakning, men också helpdesk och teknikertjänster när den egna personalen har fullt upp eller är ledig. Office IT-Partners personal kan dessutom sköta mycket på distans.

– De sköter sig väldigt bra. De är pigga och alerta och kommer med tips på hur vi ska göra, säger Mattias Willix, ekonomi- och IT-chef.

Det som inte fungerar loggas tillsammans med åtgärdspunkter i en särskild portal och gås igenom på kvartalsvisa driftsmöten. På så vis lyckas man fånga upp saker som kan ställa till med problem i tid. Det hålls också regelbundna utvecklingsmöten för att diskutera hur IT-stödet kan se ut på sikt och vad som kan göras för att ytterligare sänka kostnaderna.– De driver oss framåt, säger Mattias Willix.

Kundnytta
Lösningen är säker och helt i linje med företagets strategiska val. Office IT-Partner sköter stora delar av IT-stödet så att Autotube kan fokusera på kärnverksamheten. 

Om företaget
Autotube är en ledande innovativ partner till fordonsindustrin på medieförande rör och rörbaserade chassieprodukter. Företaget ingår i koncernen MGI Coutier och har två produktionsenheter i Sverige: en i Ulricehamn och en i Varberg. Företaget har strax under 400 anställda. Mer information om Autotube.

För mer information, vänligen kontakta Per Bidemyr, Office IT-Partner Borås, 076-643 04 81.

Ser du något som du tycker symboliserar oss på Office IT-Partner? Fota och dela gärna bilden via Instagram med oss. Använd taggen #oitp_sverige. OBS! Kontrollera dina inställningar i Instagram, du kan inte ha påslaget att dina foton är privata. OITP på Instagram >>