Jönköpingsbornas historiska arv säkrat i toppmodern IT-miljö

Jönköpings läns museums stora datamängder hanteras i Office IT-Partners säkerhetsklassade serverhallar. Men så har det inte alltid varit. IT-miljön driftades tidigare lokalt och i egen regi. Nu backas museets lilla IT-enhet upp av Office IT-Partners över 30 medarbetare i Jönköping.

Utmaning
Jönköpings läns museum har ett mycket stort och ständigt ökande behov av datalagring. Om det som finns lagrat, bland annat i form av 150 000 digitala bilder och dokument, skulle försvinna vid exempelvis ett inbrott eller en brand går delar av Jönköpingsbornas kulturarv förlorat. Det får naturligtvis inte hända. Drift, underhåll och framtid var tidigare svåra och återkommande utmaningar för museets en man starka IT-enhet. 

Lösning
Länsmuseet har gått från att äga sin IT-miljö till att köpa både hårdvara och drift som tjänst av Office IT-Partner. Länsmuseet behöver därför varken ta stora investeringar eller oroa sig för hur IT-miljön ska utformas för att klara dagens och morgondagens behov. De delarna tar Office IT-Partner hand om. IT-miljön är numera också standardiserad och anpassad för Office 365. Redundans är nyckelordet för att säkerställa både drift, datalagring och backup i Office IT-Partners olika hallar. Och allting övervakas dygnet runt. Länsmuseet betalar en fast avgift varje månad för Office IT-Partners skalbara insatser.
– Det går inte att sköta allting själv, den här lösningen känns trygg och säker. Samarbetet fungerar bra, säger Roger Nordström, IT-ansvarig på Länsmuseet.

Kundnytta
IT-miljön är standardiserad och säker. Personalen behöver inte längre oroa sig för att viktig data kan försvinna och museet kan fokusera sig på sin verksamhet.– En stabil, skalbar och i övrigt modern IT-plattform gör att vi i dag kan koncentrera oss på innehåll som vårt digitala e-museum, säger Roger Nordström.
– Vi är oerhört stolta att återigen kunna leverera en trygg och stabil lösning från våra driftshallar, en lösning som bygger på vårt framgångsrika koncept ”FunktionsIT” som innebär att vi levererar IT till fast pris, säger Tommy Henriksson, VD, Office IT-Partner Jönköping AB. 

För mer information
Kontakta Tommy Henriksson, VD, Office IT-Partner Jönköping AB, telefon: 036-440 07 01, e-post: tommy.henriksson@officeitpartner.se 

Om Jönköpings läns museum
Jönköpings läns museum speglar länets konst och kulturhistoria främst i utställningar och programverksamhet. Uppdraget går ut på att tillsammans med länets invånare tillgängliggöra och levandegöra länets kulturarv. Museet har cirka 55 anställda, finns i Jönköping och drivs av en stiftelse med Region Jönköpings län, Jönköpings kommun samt Jönköpings läns hembygdsförbund. Läs mer på www.jkpglm.se

Ser du något som du tycker symboliserar oss på Office IT-Partner? Fota och dela gärna bilden via Instagram med oss. Använd taggen #oitp_sverige. OBS! Kontrollera dina inställningar i Instagram, du kan inte ha påslaget att dina foton är privata. OITP på Instagram >>