Utökat partnerskap med printtjänster

Miltronic i Nyköping är ett av de företag som har valt att utöka sitt partnerskap med Office IT-Partner till att även innefatta printtjänster. Nu har man ett telefonnummer att slå för alla sina IT-frågor.

Sten Eriksson på Office IT-Partner ser många fördelar i att kedjan har breddat sitt erbjudande.

– För mig känns det som en helt obearbetad marknad. Jag kan uppleva att många aktörer inom print har varit väldigt fokuserade på volym, medan vi kan komma med något annat. Det passar alla våra kunder och framförallt de företag vi redan är inne hos och sköter deras drift.

– Alla delar hos företagen effektiviseras och slimmas och nu kan vi hjälpa till med att även printdelen blir det. Ofta har företagen ingen direkt strategi för det här och därför känns det roligt att kunna kliva in och hjälpa till med det, säger han.

Samarbetet mellan Office IT-Partner och Miltronic startade 2009 och handlade då om drift och att hyra klienter. Det var ett stort steg som togs redan från start då Miltronic outsourcade nästan hela sin IT-del till Office IT-Partner. Själva printspåret togs upp sommaren 2011.

– Vi började då med en förstudie. Det finns ingen lösning som passar alla utan det måste göras på respektive företag. Vi tittar då på hur man skriver ut och sedan gör vi intervjuer och ställer frågor till de på företaget. Sedan kommer vi med två förslag; ett förbättringsförslag innehållande de maskiner de har idag och ett helhetsgreppsförslag där man byter ut vissa maskiner. Det blir oftast billigare och mer effektivt, säger Sten.

Har en partner att vända sig till
På Miltronic, som säljer kabel och kabeltillbehör främst till maskinbyggarna i landet, ser man positivt på samarbetet, det är enkelt att bara ha en partner att vända sig till.

– De har en bred kunskap i vår bransch och det gör det enklare för oss. Sedan ligger vi bredvid varandra och om det skulle vara något kan vi väldigt snabbt komma i kontakt med varandra. Framförallt ser jag samarbetet som mycket värt då man enbart vänder sig till dem i allt som gäller IT, säger Peter Dahlgren, Logistics/Systems Manager på Miltronic.

Idag är skrivarna sedan länge på plats och all hårdvara på företaget hyrs som funktion av Office IT-Partner, vilket innebär att man bara betalar för och får precis det man behöver, när man behöver det. Det är något som Peter ser som positivt ur ett ekonomiskt perspektiv.

– En maskin som är tre år har inget andrahandsvärde med tanke på hur snabbt utvecklingen går. Det kapitalet vill vi inte ligga ute med och i och med att vi istället hyr det av Office IT-Partner så uppdateras maskinerna när det är dags. Det tar de hand om. När det gäller print är det samma sak och det gör att något som vi värdesätter högt, driftsäkerhet, fungerar bra. Vi behöver inte ens köpa toner till våra skrivare själva, vi ser bara till att fylla på med papper, säger Peter.

Summering
– Vid införandet uppskattade vi besparingen till cirka 33 procent i rena mätbara kostnader. Det är något som vi nu efter två år tycker att vi kan visa upp med önskvärd tydlighet säger Sten Eriksson, ansvarig säljare, Office IT-Partner i Nyköping.

– De mjuka vinsterna när det gäller funktion och tillgänglighet är svåra att mäta i pengar men vi känner enbart till ett par mindre driftavbrott på enstaka skrivare samt någon enstaka störning där en enhet inte har skrivit ut med fullgod kvalité. Driftavbrott med tillkommande supportkostnader, personal som inte går på full fart och utskrifter som måste återskapas brukar annars ofta tas upp med en schablon om cirka 20 procent av den totala ägandekostnaden för en dokumentmiljö – en kostnad som vi nästan eliminerat i kundens miljö avslutar Sten.

Office IT-Partner övervakar och analyserar kontinuerligt utskrifterna och här finns ytterligare besparingspotential vilket man har en aktiv dialog med kunden kring. Allt handlar om att sätta rätt maskin på rätt plats – en balansgång mellan pris, produktivitet och bekvämlighet.

För mer information, kontakta Sten Eriksson, Office IT-Partner Nyköping, 0155- 29 37 11.

Ser du något som du tycker symboliserar oss på Office IT-Partner? Fota och dela gärna bilden via Instagram med oss. Använd taggen #oitp_sverige. OBS! Kontrollera dina inställningar i Instagram, du kan inte ha påslaget att dina foton är privata. OITP på Instagram >>