Mjölkföretag får bättre kontroll på sina mjölkkyltankar

Wedholms i Nyköping är ett av många företag som efterfrågat ett system anpassat för just deras unika behov och verksamhet. Office IT-Partner har därför utvecklat ett för hantering av företagets mjölktankar runt om i världen.

Dialogen med Wedholms började i november 2013 och några månader senare sattes projektet igång. Kortfattat kan man säga att Office IT-Partner har skapat ett system som pratar med företagets mjölktankar över Internet med ett användargränssnitt för mobil, platta och dator. Det gör det möjligt för användarna att hantera tankarna och få information från dem. Sommaren 2014 levererades systemet till kunden.

”Att ha ett ställe där all tankdata är insamlat och presenterat via webb skapar en unik fördel för Wedholms jämfört med sina konkurrenter. Ett effektivare sätt som kommer spara tid och därmed pengar i alla led”, säger Anders Strömsten, VD och ansvarig säljare hos Office IT-Partner.

Det här är vad systemet innebär för de olika aktörerna i mejeribranschen: 

 

  • Bonden/tankägaren: Att snabbt och enkelt få och se information och larm från mjölktanken i sin mobil, bland annat vilken temperatur mjölken har.
  • Mejeri: Att kunna hantera flera tankar och ändra inställningar, se olika data inför mjölkhämtningar med mera.
  • Serviceföretag: Att kunna se data om mjölktanken och när det är dags för service.
  • Wedholms: Att få kontroll över alla deras tankar runt om i världen, kunna göra analyser av larm och data samt hjälpa sina kunder och de företag som arbetar med tankarna.

 

Projektet har drivits med en tydlig struktur och tidsplan med täta avstämningsmöten och inom givna ekonomiska ramar. Under resans gång har det tillkommit kompletterade önskemål från Wedholms för att få en förbättrad produkt, bland annat har man infört ett språkstöd vilket innebär att det är flexibelt att lägga till nya språk (nu endast svenska och engelska) som gör det möjligt att använda systemet i hela världen.

I projektet har vi använt oss av en av Microsofts senaste tekniker, Websockets, som möjliggör att mjölktanken kan koppla upp sig till vår server utan att kunden behöver installera ett fast M2M-kort i den. För att ta fram mjukvaran i tanken har vi samarbetat med konsultföretaget Alten.   

”Innan projektet började hade vi en bild av hur resultatet skulle se ut, men när vi drog igång så gav Office IT-Partner idéer på ytterligare features som skulle kunna användas, både när det gäller funktioner såväl som grafisk presentation. Det gjorde att slutresultatet blev mycket bättre än vad vi trott.” säger Anders Herolf, R&D Manager, på Wedholms. 

Om Wedholms
Ett företag i mejeribranschen som tillverkar och säljer mjölkkyltankar, främst till länderna kring Östersjön men även andra länder runt om i världen. I över 130 år har företaget arbetat med mjölk och tankarna som produceras idag säkerställer att mjölken kyls ned vid rätt tid och till rätt temperatur för att bland annat minimera tillväxten av bakterier.

Kontaktperson
Anders Strömsten, VD Office IT-Partner Nyköping, tel. 0155-29 37 01.

 

Ser du något som du tycker symboliserar oss på Office IT-Partner? Fota och dela gärna bilden via Instagram med oss. Använd taggen #oitp_sverige. OBS! Kontrollera dina inställningar i Instagram, du kan inte ha påslaget att dina foton är privata. OITP på Instagram >>