Nytt webbsystem underlättar handläggningen för kunglig stiftelse

Under våren har Office IT-Partner i Nyköping skapat ett webbsystem för att underlätta handläggningen för stiftelsen Kronprinsessan Margaretas minnesfond. I april driftsattes ett färdigt system som bland annat hanterar bidragsansökningar till stiftelsen.

- Resultatet har blivit mycket bra. Utan detta program skulle handläggningen ta mycket längre tid, säger Erik Edlund, sekreterare i stiftelsen.

För 14 år sedan började stiftelsen Kronprinsessan Margaretas minnesfond använda ett system för att underlätta handläggningen av bidragsansökningar. Det gamla systemet uppfyllde i stort stiftelsens krav men supporten hade upphört och det började att vara omodernt med en del driftstörningar som följd.

Därför kontaktade man Office IT-Partner i Nyköping och bad om hjälp att bygga ett modernare system. I mars påbörjades utvecklingen med att göra ett program som hanterar och utvärderar de 250-300 årliga ansökningarna.

- Vi har gjort ett nytt modernt webbsystem i senaste Microsoft-miljö, samt lagt in nya funktioner såsom LB-rutin (bankfil) och hantering av brevmallar, säger Urban Lind, systemutvecklare på Office IT-Partner i Nyköping.

Det finns en rad olika funktioner i programmet, bland annat en för att begära in kompletteringar till ansökningarna. När stiftelsen lämnar besked om bidrag eller avslag skriver systemet automatiskt en protokollsbilaga, vilket är en stor tidsbesparing - precis som funktionen med bankfil.

I stiftelsens register finns över 7000 föreningar som man enkelt kan leta fram och den information som finns sedan tidigare år kan återanvändas för handläggningen av en ny ansökan.

- Jag har ett långt perspektiv på detta då jag varit sekreterare i stiftelsen sedan 30 år tillbaka. När jag tillträdde läste jag in på bandspelare och hade skrivhjälp med skrivmaskin. Allting tog då mycket längre tid, nu gör jag allting själv, säger Erik Edlund. 
 
Om Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas minnesfond
Minnesfonden grundar sig på den insamling som svenska kvinnor gjorde år 1920 till hugfästande av Kronprinsessan Margaretas minne. Anslaget utdelas för inhemska sociala och välgörande ändamål till föreningar och institutioner, vilkas verksamhet kan anses vara till allmänt gagn. Mer om Stiftelsen Kronprinsessans Margaretas minnesfond finns att läsa här. 
 
För mer information kontakta Sten Eriksson, Office IT-Partner Nyköping, tel: 0155-29 37 11.

Ser du något som du tycker symboliserar oss på Office IT-Partner? Fota och dela gärna bilden via Instagram med oss. Använd taggen #oitp_sverige. OBS! Kontrollera dina inställningar i Instagram, du kan inte ha påslaget att dina foton är privata. OITP på Instagram >>