Nyvest Bygg i Nyköping

Nyvest Bygg AB vann tillsammans med Office IT-Partner i Nyköping tävlingen IT i Världsklass anordnad av Microsoft under 2013. Tävlingen var en del av ett nationellt initiativ som syftade till att ge företag möjlighet att kunna jobba var de vill, på vilken enhet del vill och ändå ha tillgång till företagets resurser och dokument på ett säkert och strukturerat sätt. Nyvest Bygg är ett utmärkt exempel på ett svenskt mindre företag där modern IT kan göra stor skillnad.

Office IT-Partner i Nyköping valde att påbörja projektet med en strategisk verksamhetsgenomlysning där vi träffade personer på Nyvest Bygg, från VD till anställd, och tog reda på hur deras arbetsvardag såg ut. Syftet med genomlysningen var att få en bättre bild av hur Office IT-Partner kunde underlätta för dem i arbetet med hjälp av IT. Dessutom var en av våra tekniker på plats hos företaget för att inventera deras dåvarande IT-lösning för att få en bild av utgångsläget. 

Efter att ha sammanställt intervjuerna, analyserat resultatet och inventerat företagets nuvarande IT presenterades en lösning för Nyvest Bygg som innebär att företaget klev in i molnet och Office 365. Dessutom visade genomlysningen att företaget var i behov av ett system för tidsregistrering samt hade behov av att eliminera en del manuella processer och moment som utfördes med ”papper och penna”. För att öka flexibiliteten för Nyvest Bygg skapade Office IT-Partner dessutom en intern företagsapp för projekt- och tidsregistrering. 

För Nyvest Bygg innebär appen bland annat bättre kontroll och rapportering i pågående byggprojekt, snabbare fakturering och registrering av frånvaro och tid direkt in i mobilen. Till exempel kan användarna kunna uppdatera projekt med dokument och bilder samt registrera avvikelser och tilläggsarbeten direkt i plattan/mobilen. En annan stor vinst är att det manuella arbetet med papperslappar för tidsredovisning har försvunnit för ekonomiavdelningen.

Sammanfattningsvis har projektet inneburit följande vinster för Nyvest Bygg i projektet mot en modernare arbetsplats:

  • Från manuella processer med papper och penna till en digital app
  • Underlätta arbetet för ekonomiansvarig – digital rapportering av närvaro, tid och resor
  • Enklare och snabbare kommunikationsvägar mellan byggarbetsplats och kontor 
  • Möjlighet till dokumentation ute på fältet samt avvikelserapportering med bild och text, pågående status
  • Minskat resande
  • Ökad kontroll samt bättre uppföljningsmöjligheter
  • Nya förutsättningar för bättre prognosarbete för ledningen

Kontaktperson, Niclas Österlund, Försäljningschef,  tel. 0155-29 37 02

Ser du något som du tycker symboliserar oss på Office IT-Partner? Fota och dela gärna bilden via Instagram med oss. Använd taggen #oitp_sverige. OBS! Kontrollera dina inställningar i Instagram, du kan inte ha påslaget att dina foton är privata. OITP på Instagram >>