Tidstjuven som försvann

Med en handdatorlösning från Office IT-Partner, förenklade Stenströms Skjortfabrik delar av sin logistik och gjorde jobbet mer än tre gånger så snabbt att utföra.

Stenströms Skjortfabrik omsätter ca 200 miljoner kronor om året som tillverkare av ett av Sveriges mest klassiska klädmärken med fokus på skjortor. Företaget hanterar 55 000 artiklar och tar varje vecka emot i genomsnitt 10 000 varor som ska upp på lagerhyllorna.

Utmaning
Ankomstregisteringen som sker när artiklar från tillverkningsenheterna levereras till lagerlokalen påverkar alla arbetsmoment fram till leveransen ut till kund. Det är ett tidskrävande arbete och lätt att göra fel när det hanteras manuellt, speciellt vid leveranstoppar. Att packa upp en pall tog i genomsnitt 35-40 minuter och var en uppenbar tidstjuv för företaget och lager- och logistikchefen, Mikael Stenqvist. Tanken om att effektivisera inläsningen hade Mikael redan funderat på och i samband meden ombyggnation av lagerlokalen var det rätt läge att se över arbetsprocessen. Han ville åstadkomma ett flexibelt arbetssätt som kvalitetssäkrar flödet samtidigt som det kunde integreras med detexisterande affärssystemet.

Tillsammans med Office IT-Partner identifierades snabbt de olika områdena som kunde utvecklas och projektet genomfördes på en månad. 

  • Snabba upp ankomstflödet.
  • Kvalitetsförbättring genom att minimera felmarginalen.
  • Synkronisera data till existerande system.
  • Säkerställa lagersaldo.
  • Underlätta för personalen.

Lösning
För att effektivisera och säkra upp ankomstregistreringen behövdes en digitalisering av arbetsprocessen. I samarbete med slutanvändaren, lageransvarig och affärsystemsleverantören kunde Office IT-Partner uppnå en optimal lösning för företaget som de också kan bygga vidare på.

  • Användarvänlig digital process med handdator.
  • Externt och plattformsoberoende gränssnitt som integreras med existerande affärssystem.
  • Påbyggnadsbart system för framtida behov.

Med den nya handdatorn på plats tar det 10-12 minuter att packa upp och läsa in artiklarna i systemet. ”Det här är ett stort steg för vår verksamhet, vi har gjort en enorm tidsbesparing”, säger Mikael Stenqvist.

”Den digitala processen har blivit en trygghet för vår personal som snabbt kan upptäcka diffar och säkerställa att allt har registrerats i systemet”, fortsätter han. Mikael Stenqvist och hans kollegor har redan idéer om ytterligare förändringar som de vill implementera och näst på tur står plocklisthantering och inventeringsprocess tillsammans med Office IT-Partner.

För mer information vänligen kontakta
Johanna Magnelin, vice VD och Affärsområdesansvarig, Office IT-Partner Helsingborg, mobil: 073-625 14 13. 

Ser du något som du tycker symboliserar oss på Office IT-Partner? Fota och dela gärna bilden via Instagram med oss. Använd taggen #oitp_sverige. OBS! Kontrollera dina inställningar i Instagram, du kan inte ha påslaget att dina foton är privata. OITP på Instagram >>