Webbapp med kalendersystem förenklar vardagen på vårdboende

På vårdboendet Lästringe-Alma i Södermanland bor personer som har behov av struktur i vardagen. Kunderna har stora behov av att få information om vad som de ska göra regelbundet under dygnet. De bor på utspridda platser inom området där personalen på Lästringe Alma besöker dem för att underlätta deras vardag.

Lästringe Alma efterfrågade en digital lösning i form av en webbapplikation då de upplevde ett behov av ett smidigare, digitaliserat system där all information finns samlad på ett och samma ställe, med möjlighet till snabb uppdaterad information och tydlig överblick hur dagens arbete ska fortlöpa.

I samråd med kunden har Office IT-Partner i Nyköping utvecklat en responsiv webbapplikation som idag används av både personal och kunder på smartphones och plattor för att kunden ska känna sig trygg och samtidigt rörlig i sin vardag. 

”Genom samarbetet med Office IT-Partner har det varit möjligt att omvandla vårt vårdkunnande till snabb och modern IT-teknik. När två världar möts uppstår mirakel, och det har varit ett nöje att få se idéer omvandlas till konkret teknik som kommer att vara till hjälp för många människor.” säger Catarina Helgason, Verksamhetschef på Lästringe-Alma AB.

Med ett rollbaserat system med integrerad kalender mellan vårdtagare och vårdgivare har planering och eventuella förändringar förblivit tydliga och förutsägbara, men också fått flexibiliteten som kommer med ett digitalt system.

Genom att kunderna kan skatta sitt mående efter genomförda aktiviteter kan personalen få en överblick av kundens mående och uppskattning av olika aktiviteter i ett längre perspektiv. Därmed finns det också ett underlag inför läkarbesök där personen ska beskriva sitt mående under en längre period.

Personalen har mer omfattande möjligheter med appen och kan, utöver checklistor över dagens uppgifter, även använda schemafunktioner, ta ut rapporter samt redogöra för avvikelser. 

”Reaktionerna från Lästringe-Alma har varit bra under projektets gång och det märks hur mycket de brinner för sin verksamhet och sina kunder. De är hela tiden på tårna och vill framåt med utvecklingen. För oss som partner är det väldigt inspirerande att få vara med om förvandlingen och projektet som Lästringe-Alma har initierat känns verkligen rätt i tiden.” Säger Marcus Forss, projektledare på Office IT-Partner.

När verksamheten möter kravet på digitalisering uppstår ofta många frågor och funderingar kring prioriteringar och vilka möjligheter som finns. Boka gärna en förutsättningslös workshop med oss för att diskutera möjligheterna kring digitalisering av er verksamhet, eller läs mer om andra kundcase här.

Faktaruta om HiM

HiM är ett integrerat digitalt kalendersystem som kommunicerar över smartphone, skärm, platta eller dator, med syfte att möta vårdtagarens behov inom vård, omsorg och behandling. Appen har en kalenderfunktion som är integrerad mellan vårdtagare och vårdgivare för att effektivisera vården och öka vårdkvaliteten. HiM har även ett skattnings- och utvecklingsverktyg.

Det unika med HiM är att systemet är integrerat mellan vårdtagare och vårdgivare samt arbetsledning vilket effektiviserar och tydliggör kommunikationen. Genom feedback-systemet medverkar HiM till snabb åtgärd av felaktigheter i verksamheten gällande kundernas upplevelse av vårdkvalitet och medarbetarnas upplevelse av arbetsmiljön. Arbetsledningen får genom systemet en ökad förmåga att överblicka och på så vis använda resurserna så effektivt som möjligt, samt öka sin möjlighet att snabbt uppfatta kunders och medarbetares behov. Detta minskar risker och ökar välbefinnande hos både kunder och personal. 

Kalenderfunktionen baseras på en kommunikationsplattform byggd för alla förekommande OS. Systemet består av krypterad realtidskommunikation mellan systemet och systemanvändarna, driften sker från ett säkerhetsklassat datacenter.

Produkten är skyddad, ägs och administreras av ScandSource AB, ett dotterbolag till Lästringe-Alma AB.

Ser du något som du tycker symboliserar oss på Office IT-Partner? Fota och dela gärna bilden via Instagram med oss. Använd taggen #oitp_sverige. OBS! Kontrollera dina inställningar i Instagram, du kan inte ha påslaget att dina foton är privata. OITP på Instagram >>