5 tips för hur ni börjar er digitala transformation

2018-04-11 09:34

5tips-digitalisera

Många har redan börjat och de flesta företag kommer att genomgå en digitalisering av verksamheten de närmaste åren, där stora delar av dess nuvarande verksamhet kommer att förändras i grunden.

Hur kan ditt företag inleda en digital transformation? Här är fem tips som kan underlätta starten.

Vår erfarenhet av att ha jobbat med dessa frågor tillsammans med våra kunder är att det svåraste oftast är att komma igång. Var skall man börja? Frågeställningarna blir snabbt väldigt omfattande och svåra att överblicka.

Om du jobbar på ett företag som står i startgroparna för att starta er digitalisering, eller om du försöker övertyga dina kollegor om nödvändigheten av det, så kommer här fem tips som kan underlätta er resa. De är lika giltiga för alla företag, oavsett om ni är stora eller små, gamla eller nya. Det finns givetvis flera områden som behöver adresseras, men detta ger er möjligheten att ta de första, viktiga stegen:

 1. Få alla delar av företaget att prata om digitalt
  Genom att göra detta löser ni två nyckelfaktorer. För det första, ni ser till att digital transformation inte ägs av endast en del av företaget och ignoreras av de övriga. Nästan alla avdelningar eller affärsområden kommer att ha betydelsefulla roller att spela, och en del av dem, som IT, måste vara en del av varje process. För det andra, det finns troligen andra personer som ser nödvändigheten av digital transformation och genom att få igång samtalet om det kan ni få direkt kontakt med varandra.

 2. Få med högsta ledningen
  Det finns många fantastiska saker som kan starta från gräsrotsnivå och arbeta sig upp inom organisationen, men digital transformation är inte en av dem. Det är nödvändigt att få med ledningen på noterna, av flera orsaker. Två av dem är att budget måste säkerställas och att förändringen kommer att behöva ta tid. För att lyckas måste ledningen se nyttan och nödvändigheten i detta.

 3. Gör digitalt till en del av företagets DNA
  Digital mognad kan skilja sig mycket mellan olika delar av ett företag, särskilt om det är stort och har funnits länge. Lägg därtill att intresset för digitala frågor är mycket varierande från person till person. Men för att en digital transformation ska lyckas är det nödvändigt att höja den digitala kunskapsnivån generellt. Det gör du genom utbildning och genom att uppmuntra till diskussioner. Du måste även beskriva ämnet på ett sätt så att alla kan relatera till det i någon form, även de som är ointresserade av det eller som har en begränsad kontakt med digitala ytor. Alla måste med på tåget.

 4. Använd data
  En av de tydligaste komponenterna i digitalisering är att använda data i olika sammanhang, inte minst för analys och beslutsfattande. Det är en konkret aktivitet som är bra att sätta igång tidigt. Det finns mycket data att tillgå i allt från kundrelationer och kommunikation till produktion och leverans. Att få verktyg att verkligen använda denna data på ett medvetet och konsekvent sätt kommer att ge såväl konkret nytta som nya infallsvinklar för förändring och utveckling.

 5. Hitta en partner
  Digital transformation är en utmaning för de flesta företag och kräver oftast hjälp utifrån. Välj en partner som kan hjälpa dig hela vägen, som finns lokalt på orten och som känner till din marknad och vad som krävs för att just ert företag skall lyckas. Då ökar dina förutsättningar att lyckas och du får en partner som dessutom kan fortsätta dialogen för att skapa nya affärsmöjligheter med det digitala som drivkraft och möjliggörare.

Den digitala revolutionen är här oavsett om man vill det eller inte, nu handlar det mer om man som företag skall titta på när konkurrenterna transformerar sig, tar marknadsandelar och skapar nya affärsmöjligheter eller om det är ni som tar stafettpinnen mot en mer framgångsrik och digital framtid.

Test: Hur digitaliserade är ni?

Topics: digitalisering

Stefan Nilsson

Kontaktperson Stefan Nilsson

Med ledord som affärsnytta, konkurrenskraft och verksamhetens behov har Stefan Nilsson jobbat med försäljning och marknadsföring inom IT-branschen i mer än 20 år med erfarenhet från både lokala svenska företag till stora internationella koncerner.