Att äga sin IT eller inte – det är frågan

2018-02-21 09:00

it-som-funktion.png

En viktig del i att driva företag är att man kan planera för sina kostnader. Ju bättre koll på de fasta kostnaderna desto bättre förutsättningar för sitt företagande. Att då kunna köpa IT till en fast månadspeng, fullt skalbart per månad har därmed blivit en alltmer efterfrågad tjänst.

Lägg därtill att den utrustning man då disponerar är väl utprovad, rätt inställd och optimerad för just din organisation och dina medarbetare så är det lätt att förstå den ökade populariteten.

Idag är begreppet IT brett och spänner från den mer uppenbara arbetsplatsen med dator och skärm eller skärmar till mötesrum, nätverk, skrivare, mobiler och servermiljö. Det är en nästan omöjlig uppgift att i detta hitta en lösning som är helt optimerad ur alla aspekter, åtminstone för ett företag som inte har en dedikerad IT-avdelning. Alltfler tittar istället på möjligheten att köpa IT som tjänst. Lägger man dessutom till parametern att det ska vara flexibelt och uppdaterat över tiden är fördelen med ett sådant upplägg än mer uppenbar.

 

Hur fungerar IT som tjänst?

När man köper IT på månadsbasis lägger man till eller tar bort de aktuella delarna med en månads varsel. Man är alltså inte låst att behålla något en viss tid.

Några exempel:

  • En medarbetare har haft stationär dator i ett år men vill arbeta hemifrån lite mer. Leverantören kontaktas och inom några dagar kör hen en bärbar dator istället. Datorn har fortfarande de program och funktioner som gör att arbetet kan utföras på rätt sätt, installerat vid leverans. På månadsfakturan byts kostnad för stationär dator till den för en bärbar.

  • Ekonomiavdelningen inser att man bara skriver ut svartvitt men har en färgskrivare. Skrivaren byts inom en vecka och kostnaden sjunker.

  • Kontoret har byggts ut och blivit så stort att det kräver en extra accesspunkt för det trådlösa nätverket. Efter kontakt med leverantören finns en extra accesspunkt på plats och antal accesspunkter är ökat med en till nästa månad.

  • En virtuell (icke fysisk) server behövs inte längre. När allt arbete med att stänga denna är slutfört minskar kostnaden till företaget med kostnaden för denna server.

Utrustning byts efter ett förutbestämt tidsintervall beroende på vad det är för sort.

I upplägget ingår underförstått att det bara ska fungera. För både kund och leverantör är detta alltså som mest lönsamt när så lite tid som möjligt måste läggas på de enskilda produkterna.

 

Ska man äga sin IT-utrustning eller inte?

Det ligger i många organisationers policy att allt ska ägas, från arbetsverktyg till lokaler och bakgrunden till detta är att man vill ha en stabil och förutsägbar verksamhet. Om man har en sådan policy när det gäller IT-utrustning finns det några frågor att fundera över:

  • Har vi tillräckliga kunskaper för att utvärdera vilken utrustning vi behöver köpa?

  • Finns det någon eller några som kan avsätta tid till att utvärdera, beställa hem, installera och underhålla IT-utrustning?

  • Sitter någon i organisationen med krånglande dator, skrivare eller nätverk bara för att ingen har tid eller kompetens att byta till något bättre?

  • Vem sköter löpande support?

Inbakat i alla dessa frågor ligger att det kommer att dra tid från någon eller några på företaget. Om ert företag inte är alltför stort betyder det sannolikt att någon som egentligen är anställd för att göra något annat sköter er interna IT vid sidan om den ordinarie tjänsten, såväl inköp som underhåll och support. Vilken tid detta tar är väldigt svårt att uppskatta, men det är väldigt vanligt att den underskattas.

Så för att knyta an till den ursprungliga viljan att ha en stabil och förutsägbar verksamhet genom att äga allt kan det när det kommer till IT bli det omvända - att det är bättre om man väljer att INTE köpa och underhålla hårdvaran.

 

Vinster med IT som tjänst

Genom att köpa IT som tjänst skapas alltså utrymme för att kunna fokusera på ditt företags kärnverksamhet samtidigt som hela IT-behovet följer verksamheten. Det är modernt - och fungerar. Är du intresserad av att läsa mer om vad som ingår och inte ingår i vårt koncept för IT som tjänst? Ladda då ner vår folder här.

LADDA NER VÅR GUIDE:  Fördelar med IT som tjänst

Topics: IT som funktion

Weronica Sjögren

Kontaktperson Weronica Sjögren

Weronica arbetar med produktivitet på Office IT-Partner i Växjö, och hjälper främst kunder att bredda sitt användande av Office 365.