Effektivare företagsprocesser genom digitalisering

2018-09-25 09:00

Digitalisering är ett uttryck som används flitigt idag. Men vad handlar det om att digitalisera? Skall vi se på det rent sakligt så handlar det om att omvandla det analoga till det digitala.

man

Inom många områden har detta skett snabbt och effektivt. Bildhantering, ljud/musik och ordbehandling mm. Att många företag har effektiviserat sina processer genom att digitalisera inom dessa områden råder inga tvivel om idag. 

Du behöver inte administrera kod

När jag studerade på Högskolan i Borås i början på 2000-talet läste vi mycket systemutveckling. Det var när C# och .Net var i sin linda och objektorientering var ett riktmärke i allt vi gjorde. Då sa en av våra lärare: ”Om ett antal år så kommer ni kunna göra det vi gör nu, utan att skriva kod. Ni kommer kunna bygga dynamiska sidor, formulär och databaser utan att behöva kunna programmera”. Högst osannolikt i den värld vi befann oss i då.

Kaxigt uttalande tyckte vi då, men nu 15 år senare börjar vi på allvar se att tekniken finns där. Det som hänt under de senaste två åren i plattformen kring Office 365 saknar motstycke. Det vi tidigare endast kunde bygga för flera hundratusen kronor, samt betala en förmögenhet i licenser för, ja, det kan vi nu göra under en och samma produktfamilj, dessutom mycket snabbare.

Kostnadseffektivt
Digitaliseringsresan kan nu göras på riktigt, och den behöver inte ta hela företagets IT-budget i anspråk. Har ni Office 365 idag, ja då ingår alla nödvändiga licenser för att komma vidare på ett bra sätt.

I april skrev jag ett inlägg kring Microsoft Flow. Där fanns några frågor som jag tänkte hänvisa till igen.

  • Gör ni något om och om igen?
  • Är flera personer inblandade i processen?
  • Finns det någon form av attestering?
  • Finns det någon form av pappersflöde i organisationen?

Lägg också till parametrar som antal mail som skickas i olika processer, utskrifter som behövs och steg att gå för att fråga eller verifiera.

Starta i liten skala
Digitalisera inte hela er verksamhet direkt. Börja i liten skala, för att sedan ta ett steg i taget. På så sätt kommer organisationen vänja sig, den kommer att anpassa sig och bäst av allt, organisationen kommer att komma med nästa förslag på digitalisering själva.

Så tveka inte på att dra igång, och börja testa vad Office 365 har att erbjuda i just er digitalisering.

Ladda ner guide: Digitalisera era processer

Håkan Benjaminsson

Kontaktperson Håkan Benjaminsson

Håkan är konsult och VD med Office 365 som specialitet.