Hur attraherar man "digitala infödingar"?

2018-11-20 09:00

Den viktigaste resursen ett företag har är sin personal. Men en av de största utmaningarna företag har idag är att rekrytera och behålla sin personal. Vad kan man som företag tänka på och vilka parametrar är viktiga i konkurrensen med andra företag om kompetent och lojal personal? 

Människor på rad

Hur ska man som företag exempelvis tänka kring rekrytering av den yngre generationen och som i IT-branschens fall, hur ska man locka till sig fler tjejer?  Här är några saker att ta i beaktning. 

Arbetsverktyg
Faktum är att den yngre generationen inte känner till något annat än att Internet och sociala media ”alltid funnits”. Så här beskrivs denna generation, som också kallas generation Z, på Wikipedia : ”Likt den föregående generation Y så präglades generation Z under sin ungdom av allt bättre och enklare tillgång till informationsteknologi via bärbar dator, surfplatta och smarttelefon. För det mesta ständig uppkopplade trådlöst mot internet och sociala medier med en inställning om att detta är en självklarhet mer än tidigare generationer. Därför anses ofta denna generation vara äkta "digitala infödingar”. Att som arbetsgivare i det läget förvänta sig att den här generationen av ”digitala infödingar” ska lockas av att jobba hos just dem utan ”rätt” digitala arbetsverktyg, utan flexibilitet mellan jobb och privatliv, är inget annat än naivt.

Men att investera i digitala arbetsverktyg såsom surfplattor och bärbara datorer kan ju bli dyrbart, speciellt om man under perioder beroende på belastning behöver skala upp eller ner i sin verksamhet. Då kan en flexibel och kostnadseffektiv lösning vara att hyra paketerade IT-tjänster där man mot en fast månadskostnad får rätt verktyg till sin personal i en smidig paketlösning där allt från drift och support ingår. Man skalar enkelt upp och ner i poolen av IT-utrustning och som företag behöver man aldrig oroa sig för åldrande eller överflödig utrustning som ligger och kostar dyra pengar.

Flexibilitet
Människor idag har en allt större press på sig att prestera, både på jobbet och privat. Vi ska vara så effektiva som möjligt och i och med intåget av smarttelefonen så går jobb och privatliv ihop allt mer och det finns inte längre någon tydlig gräns mellan de två. Det här är ju både på gott och ont. Men om man som arbetsgivare har möjlighet att erbjuda sin personal ett flexibelt arbetsliv, där personalen exempelvis ges möjlighet att arbeta hemifrån eller på annan ort, så kan det underlätta balansen mellan jobb och privatliv. Visst, för vissa kan nog känslan vara att du ”alltid är tillgänglig”, men möjligheten att kunna arbeta närsomhelst och varsomhelst, kan i de allra flesta fall resultera i en bättre balans mellan både jobb och privatliv. T.ex. så blir VABB (vård av sjukt barn) enklare där personen som vabbar ges möjlighet att om så behövs, jobba hemifrån, t.ex. när det sjuka barnet ändå ligger och sover. Idag finns en rad olika molnlösningar som gör det möjligt för personalen att smidigt och enkelt kunna arbeta på distans.

Digital personalhandbok
Ett sätt att skapa gemenskap och att få alla att jobba mot samma mål och veta exakt vad som gäller just på deras arbetsplats, är att skapa en digital personalhandbok. Istället för att företagets policyer och värderingar finns nedskrivna på ett papper i den anställdes pärm, så finns alla dokument enkelt åtkomliga och överskådliga i en digital personalhandbok. Här skulle man också kunna lägga till olika typer av självtester och utbildningar för personalen. En digital personalhandbok ger personalen en bra struktur och tydlighet kring vad som gäller på just deras arbetsplats.

Att ta hand om sin personal är nog den viktigaste insatsen och investeringen en arbetsgivare kan göra. Med rätt arbetsverktyg, en flexibel arbetsplats med digitala lösningar som underlättar personalens arbete och vardag, så är man på rätt väg. Nöjda medarbetare är produktiva och lojala medarbetare. Det är egentligen inte svårare än så.

Vill du veta mer om digitalisering av verksamheter och vad man ska tänka på? Ladda ner guiden nedan. 

ladda ner guide: den digitala arbetsplatsen

Susanne Sharpe

Kontaktperson Susanne Sharpe

Marknadskoordinator hos Office IT-Partner