Internetanvändning 2019 - Så kommer vi att arbeta i framtiden

2019-01-22 10:20

Så jobbar vi i framtiden

Vi tar numera Internet för givet och det har gett stora möjligheter för vår vardag, både privat och vårt arbete. På jobbet har det för de flesta av oss inverkat både på själva arbetet och arbetsplatsen i sig. Användningen har idag letat sig så pass långt ner i åldrarna att vart fjärde spädbarn faktiskt är Internet-användare. Men hur har vår Internet-användning förändrats på tio år?  Här tittar vi på nuvarande och kommande IT-trender.

Om man jämför de årliga rapporterna "Svenskarna och Internet" från 2008 och den senaste från 2018 kan man se några ganska markanta skillnader. 

Fokus på E-posthantering för tio år sedan

2008 var det 53% som använde Internet dagligen av hela svenska befolkningen. Huvuddelen av Internet-användarna då var medelålders och de stora användningsområdena var e-post och någon form av informationshantering, t.ex. nyheter, tidtabeller och hobbyrelaterad information. 2008 var det vanligare att ha Internet hemma snarare än på jobbet - 75% av befolkningen hade då Internet hemma medan 47% av befolkningen hade Internet på arbetet. Snitt-tiden för att använda Internet på jobbet uppgavs till 7.3 timmar i veckan för tio år sedan.  

2008 var det ganska ovanligt att man använde Internet i mobilen. Detta berodde mycket på att det var oklart hur mycket det kostade och att det ibland kunde vara en del problem med trafiken.  

E-posten är kvar, molntjänster börjar ta över i arbetet

I 2018 års rapport finns en lista över ”andel internetanvändare som utför olika aktiviteter på internet dagligen och där ligger fortfarande e-post högt. 68% av Internet-användarna kontrollerar, läser eller skriver e-post dagligen. Men en skillnad mot för tio år sedan är att 78% anger att man dagligen använder Internet för att utföra sitt arbete på jobbet och 21% för att utföra arbete hemifrån. Gränsen mellan arbete och fritid har blivit alltmer suddig. Man arbetar mer hemifrån eller från andra platser och 53% läser t.ex. jobbmail på semestern. Många ser detta som en möjlighet och kanske t.o.m. kräver det av sin arbetsplats. Men viktigt är att arbetsgivaren är tydlig med att man som arbetstagare inte ständigt förväntas vara uppkopplad och tillgänglig. Man kan t.ex. sätta regler för vilka tider som man får skicka e-post och man kan styra aviseringar från Outlook och Teams i mobilen hanteras så att det är tyst vissa tider. 

Vårt ändrade beteende ställer krav på att de nya tjänsterna, t.ex. Office 365, stöder detta arbetssätt - att på ett säkert och enkelt sätt kunna nå sitt innehåll oavsett var man befinner sig och oavsett vilken enhet man ansluter med. En viktig aspekt är också att se till att man har en bra och stabil Internet-anslutning. Många företag tar hjälp av en extern leverantör som ser till att företagets nätverk hålls modernt, säkert och uppdaterat och är skalbart per månad. 

Andra aktiviteter som vi 2018 använder Internet till är att ansluta till sociala nätverksplatser. 63% av tiden läggs på detta och 61% på Google sök. Så jämfört med för tio år sedan lägger vi idag alltså en väsentligt större andel av vår Internet-tid på arbete och sociala medier. 

Kommunikation via chatt allt vanligare på arbetet

Den vanligaste kommunikationstjänsten är fortfarande e-post, men det är tydligt att beteendet är annorlunda i yngre åldrar. Bland personer som är under 25 år är det bara 21% som dagligen använder e-post. Olika chatt-tjänster används istället. Dessa användare använder i mycket större utsträckning mobilen för att nå Internet än äldre användare.  

En egen reflektion är att det allt oftare förekommer chatt-liknande trådar i e-posten och kommer säkert av att man idag alltmer har chatt-baserad kommunikation. Att chatt hamnar i e-posten har dels som nackdel att man lätt blir stressad och får svårt att hänga med om man inte är helt inblandad i ämnet och dels att en redan nedtyngd Inkorg blir allt svårare att överblicka. Bättre är istället att använda mer chatt-anpassade verktyg till denna typ av kommunikation, t.ex. Microsoft Teams. 

Möjligheter för nya grupper 

Personer som jobbar i branscher som hotell/restaurang, handel, vård och industri representerar grupper som har störst andel personer som inte dagligen använder Internet. Hotell och restaurangbranschen har den lägsta siffran Internet-användning på jobbet. Här är det 40% som dagligen använder Internet. 

Inom Finanssektorn uppger 98% att de använder Internet dagligen och inom IT- och kommunikation är denna siffra 99%. 

Denna obalans i Internet-användning syns inte bara i Sverige. Bl.a. har Microsoft valt att satsa mycket på dessa användare, s.k. "first line workers". Det rör sig t.ex. om hotell- och butikspersonal och de nya verktygen som tagits fram underlättar kommunikation, planering, utbildning och att dela med sig av idéer och kunskap i dessa grupper. Grundläggande för tjänsterna är att de i första hand används i mobilen. Även här är Teams ett mycket bra verktyg att använda, i synnerhet som "StaffHub" som var tänkt som en fristående tjänst för den här användargruppen flyttas in i Teams under 2019. 

IoT och AI på arbetsplatsen

Ett område som växt mycket på sista tiden är Internet of Things (IoT). Frågor om IoT finns för första gången med i rapporten "Svenskarna och Internet" 2018 och uppges redan finnas i 50% av de svenska hemmen i t.ex. spisar, kylskåp och klockor. Användandet av IoT kommer även på arbetsplatserna att öka alltmer för att samla information från exempelvis maskiner, lokaler och fordon. 

För att sedan kunna dra nytta av innehållet i all denna insamlade information till att sätta in lämpliga åtgärder – kostnadsreduktion, reparation, nyinvestering, reglering etc. – kommer Artificiell Intelligens (AI) göra väldigt stor nytta. Mycket förarbete pågår och en del är igång, men det är ännu bara i början. 

Summerat 

Det är alltså en hel del som ändrats de senaste tio åren med hjälp av Internet. Tillgången till bredband har varit en viktig del i denna utveckling.  

Summerat gäller detta för hur vi jobbar med Internet idag och våra möjligheter framåt:  

  • Internet är en naturlig del i vardagen för de allra flesta 
  • Chattbaserade verktyg används i större utsträckning 
  • Man arbetar alltmer från andra ställen än en fast arbetsplats 
  • Yngre använder Internet i mobilen mest 
  • Förbättrade kommunikationsmöjligheter för personal utan dator - t.ex. verkstads-, hotell-, vård- och butikspersonal  
  • Internet of Things och Artificiell Intelligens på frammarsch

ladda ner guide: den digitala arbetsplatsen

 

Referenser
”Svenskarna och Internet” (2018), Internetstiftelsen
”Svenskarna och Internet” (2008), World Internet Institute och .se 

Weronica Sjögren

Kontaktperson Weronica Sjögren

Weronica arbetar med produktivitet på Office IT-Partner i Växjö, och hjälper främst kunder att bredda sitt användande av Office 365.