Jo, jämställdhet lönar sig faktiskt

2018-10-23 09:00

Vi diskuterar oftast jämställdhet i etiska och politiska forum, men vi pratar sällan om jämställdhet ur ett lönsamhetsperspektiv. För att mäta detta har undersökningar genomförts där man just mäter sambandet mellan lönsamhet och jämställdhet. Och ja, jämställdhet lönar sig faktiskt. Jag jobbar som VD-assistent på Office IT-Partner och jag är stolt över att kunna säga att jag arbetar på ett kontor där merparten av oss är kvinnor.

DSCF6570

I de undersökningar som gjorts så visade det sig bland annat att företag med en hög jämställdhet lyckas bättre med att locka till sig topptalanger. Det har också visat sig att företag med hög mångfald har en bättre kundorientering, effektivare beslutsfattande och nöjdare medarbetare. Detta in sin tur leder självfallet till högre lönsamhet och bättre resultat. Det visade alltså på ett signifikant samband mellan väl diversifierade ledningsteam och högpresterande företag. Ekonomiska rådgivare påvisar också att jämställda företag som är noterade på Stockholmsbörsen, har givit dubbelt så mycket tillbaka till sina aktieägare de senaste åren, jämfört med genomsnittet.

Så man kan fråga sig varför inte fler företag, framförallt i IT-branschen, är mer jämställda än vad de är idag? Jag misstänker att det tyvärr krävs en tid till innan det börjar blir mer väl diversifierat, det finns ett ”gammalt tänk” om att män sköter IT och det tekniska, medan kvinnorna sköter admin och projektleder. De myterna behöver vi slå hål på! Om man börjar lyfta detta ur fler infallsvinklar, tex genom att prata lönsamhet, så hoppas jag att vägen mot en mer jämställd bransch snabbas på.

Förutom att det uppenbarligen lönar sig rent ekonomiskt, så kan jag personligen känna att det är en otrolig fördel med olika typer av människor på ett kontor. Vi tänker olika, har olika idéer och olika lösningar. Om alla vore likasinnade hade vi stått stilla. Nu hjälps vi istället åt att ta oss framåt med olika sätt att tänka, olika förhållningssätt och olika erfarenheter.

Så inte minst för lönsamhetens skull, men också ur ett trivselperspektiv så hoppas jag att fler kvinnor söker sig till IT-branschen! Här kan du bla läsa om Sanela som jobbar som systemutvecklare på Office IT-Partner. 

Är du intresserad av att jobba i IT-branschen? Börja då med att prenumerera på våra lediga jobb via knappen nedan.

Prenumerera på lediga jobb hos oss

Källor:
Diversity Matters 

Emma Smith

Kontaktperson Emma Smith

Emma Smith är CEO Assistant på Office IT-Partner Sverige.