Så kommer AI att påverka företagen under 2019 - Rapport från Radar Summit

2018-11-14 10:31

Radar Summit 2018

 

I dagarna besökte Office IT-Partner eventet Radar Summit 2018 med trendspaning och analyser kring hur IT kommer att utvecklas under det kommande året. Här kommer en rapport från eventet med fokus på Artificiell intelligens, som är del av den "nya IT-eran".

 

Vad rapporteras om AI?

Det har talats om AI länge nu, och vissa har svårt att greppa hur artificiell intelligens kommer att påverka oss i vardagen, våra arbetsuppgifter och vilka utmaningar våra företag står inför när den digitala utvecklingen går så fort. Nu börjar frågetecken att slätas ut och vi får en klarare bild över hur AI kommer att integreras i våra verksamheter.
 

AI är framtiden

Analyshuset Radar Ecosystem Specialists vd Hans Werner talade på Radar Summit igår, och lyfte fram AI som en av de faktorerna som kommer att påverka Sveriges företag mest under 2019. Han menar också att trots konjunkturnedgången kommer de företag som har en välfungerande IT fortfarande att kunna utvecklas och tillväxten i branschen kommer att fortsätta.

 

Hur investerar man i AI?

Om detta nu är framtiden, och varje företag kommer att präglas och vara styrt av den nya tekniken. Hur ska man då investera och satsa på nya tekniklösningar för att ligga i framkant i sin bransch? Satsa inte på egen forskning och utveckling, menar Radar. Idag forskas det enormt kring AI i världen. Kina investerar mest i forskning, 120 miljarder dollar per år, och det är mer än i USA.

 

Detta kommer att leda till att AI-moln byggs upp, där lättpaketerad och lättillgänglig teknik som kan adderas till befintliga lösningar finns tillgänglig. Tänk stort och fundera över vilken artificiell intelligens som kan implementeras i er verksamhet. Gör en digital koll för att hitta ert utgångsläge.

 

Var finns kompetensen?

Resursbristen inom IT kommer inte att vara ett problem framöver, däremot kommer det att finnas behov att vidare- och kompetensutveckla den befintliga organisationen och skola om de IT-tekniker som finns idag för att lägga mer fokus på verksamhetsutveckling och mindre "skruvande i verkstaden". Detta är något som börjar redan nu, så se till att kompetensväxla. I vår verksamhet har vi tagit steget mot att bygga upp ett kluster med utvecklarkompetens inför framtiden, så att vi kan tillgodose våra kunders nuvarande och kommande behov.

 

För att sammanfatta Radars rapport så kommer tre områden tillsammans att prägla 2019:

 

 • AI:
  Nu är AI en verklighet, och den massiva forskningen kommer att leda till att fler kommer att kunna ta del av lättillgänglig teknik via molnet.

 • Igenkänningsteknik:
  Med ansiktsigenkänning, kameror som ser hur många som befinner sig i en lokal, vad någon handlar i butiken etc, kommer våra tjänster och köpvanor att förändras.

 • Säkerhet:
  Med AI och igenkänningsteknik är säkerheten en stor aspekt och ett måste för att den nya tekniken ska kunna fungera på rätt sätt. Man måste lära upp AI-teknologin rätt saker, för det kan lätt bli fel. Som exempel kan jag nämna problemet som uppstod när Amazon skulle satsa på
  AI-rekrytering, och det visade sig att man matat in fel värderingar (baserade på tidigare sökandes bakgrund) som grund. Resultatet: Alla sökande blev män. Därför är det viktigt att vi är källkritiska och lägger stort fokus på att utveckla det i framtiden.

 

Vill du hjälpa ditt företag vidare i digitalisering och ny teknik? Vi hjälper dig gärna med en digital koll av er verksamhet. Fyll i formuläret här för att bli kontaktad av oss.

 

Test: Hur digitaliserade är ni?

Topics: digitalisering AI

Anders Strömsten

Kontaktperson Anders Strömsten

Inspirerande entreprenör med erfarenhet av att starta, förvärva och leda företag på både operativ och styrelsenivå.