Så kommer framtidens arbetsplats att se ut

2018-11-28 09:02

Framtidens_arbetsplats1

Att arbetsplatsen är i förändring råder det ingen tvekan om. Ny teknologi och utveckling kommer att göra arbetsplatsen mer digital och vår arbetssituation kommer att påverkas. Men hur? Den genomsnittliga arbetsplatsen i Sverige idag är ännu inte anpassad efter den digitala vågen som kommer.

De kommande veckorna kommer vi i en artikelserie att ta upp olika faktorer som kommer att influera vår arbetsplats de närmaste åren, och ge exempel på hur man kan rida på den digitala vågen samtidigt som medarbetarna trivs.

Trendanalytiker menar just nu att vi med hjälp av machine learning och AI kommer att förändra arbetsplatsens utformning inom kort tid. Bland annat menar skribenten Urban Lindstedt på Jajja att skärmarnas tid snart är ute och att vi istället kommer att jobba mer med röststyrning. Samtidigt som många arbetsplatser idag ännu inte har transformerats helt från fasta arbetsplatser till de mobila lösningar som finns på marknaden.

I rapporten ”Framtidens digitaliserade arbete och kontor” som togs fram av Kairos future för drygt två år sedan lyfte man fram områden som präglar det framtida, moderna kontoret. Dessa områden är fortfarande aktuella och berör kombinationen medarbetare, arbetsplats och det digitala, vilket vi inte får glömma i den digitala utvecklingen. Att modernisera och digitalisera är ett förändringsarbete.

6 områden som kännetecknar den framtida arbetsplatsen:

  1. Skapa en arbetsmiljö där medarbetarna kan vara produktiva
  2. Effektivt nyttjande av digitala verktyg och nya arbetssätt
  3. Att tillåta flexibilitet och våga experimentera
  4. Attrahera de bästa förmågorna
  5. Häng med i de nya, snabba kommunikationsvägarna
  6. Mångfald på arbetsplatsen.

1. Skapa en produktiv arbetsmiljö

Många talar om att öka produktiviteten hos medarbetare, bland annat för att öka lönsamheten på företaget. Det finns en mängd digitala verktyg som ökar möjligheterna till att vara med produktiv, effektiv och kreativ. Men det handlar likväl om att skapa en sådan kultur på arbetsplatsen. Kairos future skriver i sin rapport om kreffektiva arbetsplatser, en sammanslagning mellan kreativitet och effektivitet och vad som händer när dessa tillåts samspela och stärka varandra.

De menar att ju mer anpassad den fysiska miljön är till ökad mobilitet, teamarbete och möten, desto högre kreffektivitet. I vår nästa artikel i serien går vi djupare in på hur man kan anpassa fysisk miljö till det nya, digitala.

Att kunna jobba flexibelt är något som de flesta unga personer idag tar för givet. Med en kultur som är baserad på att medarbetarna kan arbeta var och när de vill, ökar också effektivitet och attraktionskraft hos arbetsgivaren för denna grupp. Flexibelt arbete behöver inte betyda att man kan jobba hemifrån vid behov, det är lika viktigt att ha olika möjligheter även på arbetsplatsen. Till exempel att jobba i ett litet, enskilt rum för koncentration och strategiskt arbete eller i större, öppna ytor för att kreativitet ska skapas i mötet med varandra.

2. Effektivt nyttjande av digitala verktyg och nya arbetssätt

Att nyttja sina digitala verktyg optimalt och att ha tillgång till digitala verktyg som stärker möjligheterna till nya arbetssätt har stor betydelse för att medarbetare ska vara effektiva och få energi i arbetet. Det finns flera aspekter av detta. Dels att byta ut gamla verktyg mot nya, vilket i sig ger mer energi. Men nya generationers medarbetare som redan har tillgång till nya verktyg uppger i Kairos futures undersökning att det finns stor förbättringspotential i effektivt nyttjande även för dem. Att ha tillgång till nya system men inte kunna nyttja dem på ett bra sätt kan istället skapa digital stress. Det kommer vi att skriva mer om i vår artikelserie om Framtidens arbetsplats som kommer att publiceras här på bloggen.

ladda ner guide: den digitala arbetsplatsen

Hanna Lindberg

Kontaktperson Hanna Lindberg

Hanna arbetar med marknad och kommunikation på Office IT-Partner med fokus på digitalisering, produktivitet och nöjda medarbetare.