Så kommer ni igång med ert intranät

2018-09-05 09:00

intranet

Ett intranät är en digital plattform vars syfte är att förenkla kommunikationen i organisationen. Tyvärr kan det vara svårt att komma igång med ett intranät på grund av att många personer är inblandade i processen, det finns många viljor och behov av väldigt många olika funktioner.

Då kan det vara bra att gå tillbaka till punkt ett och titta på vilken information som är viktigast, och om det önskade intranätet kommer att uppfylla sitt syfte. Här kommer fyra enkla tips för att komma igång med ett intranät som verkligen fungerar som tänkt.

  1. Hitta syftet med intranätet

När hela organisationen ska dra nytta av ett intra blir ofta många olika avdelningar inblandade, på gott och ont. Det innebär att många önskemål dyker upp, och det egentliga syftet med intranätet drunknar i kreativa idéer för att sprida olika typer av information, som veckans vintips eller vem som har felparkerat på personalparkerigen.

 

Vårt råd är att alltid utgå från ett tydligt grundsyfte, som vanligtvis är att sprida rätt information som förenklar kommunikationen mellan medarbetare och avdelningar, och låta vintips och felparkeringar hanteras utanför intranätet eller på en mer dold sida av intrat.

 

  1. Låt det viktigaste vara synligt

Vilken information är det som varje medarbetare behöver känna till, se och kunna hitta utan att behöva leta efter? Skala av och kom gemensamt fram till vilken information det är. Det är den informationen som ska vara synlig på intranätet vid första anblick. Övrig information och samarbetsytor som också är viktiga kan döljas vid en första anblick, men ska vara lätt att kunna navigera till.

 

  1. Gör det enkelt att hitta

Se över användbarheten av intranätet. En snygg design innebär mycket, men det hur vi användare egentligen använder en webbsida/intranät som avgör hur den ska utformas. Genom ett användarvänligt gränssnitt förenklar ni mycket för medarbetarna. Testa och gör en analys innan ni går live.

 

  1. Förenkla samarbetet och bli mer digitala

Vill ni att medarbetarna ska jobba mer digitalt, säkert och kunna samarbeta effektivt med delade filer och dokument? Tillgodose dessa behov på webbsidan med möjligheten till gemensamma filytor.

 

Att skapa ett intranät på ett strukturerat sätt med det resultat som man önskat från början är inte lätt utan expertrådgivning. Med dessa råd har ni en god början, men vi rekommenderar att ni tar hjälp med projektledning i samband med utveckling av samarbetsplattformen. Kontakta oss eller ladda ner denna folder om du vill veta mer om hur ni kan komma igång.

Ladda ner guide: Digitalisera era processer

Hanna Lindberg

Kontaktperson Hanna Lindberg

Hanna arbetar med marknad och kommunikation på Office IT-Partner med fokus på digitalisering, produktivitet och nöjda medarbetare.