Så ökar du dina anställdas effektivitet med hjälp av molntjänster

2015-11-30 09:00

BA9AFFE0BF-409958-edited.jpg

Söker du som IT-ansvarig eller VD svar på frågor hur IT kan effektivisera verksamheten, öka produktiviteten och därmed göra företaget lönsammare? Vi har här samlat tre artiklar som ger dig svar på hur du kan gå tillväga, vad du behöver fokusera på och hur du med hjälp av en analys av verksamheten kommer igång med att effektivisera IT-miljön.


Dessa artiklar belyser olika delar av IT-miljön som ofta kommer fram som förbättringsmöjligheter vid en IT-analys. 

#1 Underlätta distansarbete och öka produktiviteten hos personalen

En undersökning av Sifo visar att trenden med distansarbete avtar. 1 027 tjänstemän svarade på frågor om distansarbete, och det visade sig att många upplever svårigheter med att jobba på distans. 63 procent svarar att de har svårt att komma åt olika system knutna till arbetet, 56 procent svarar att det är krångligare att delta i möten och 48 procent att det är svårare att arbeta effektivt.

Upplever ni att ert företag är flexibelt när det gäller distansarbete? För att företaget ska vara en flexibel arbetsgivare räcker det inte med att vissa anställda har möjlighet att arbeta hemifrån, utan företaget måste aktivt ha infört förbättringar för att underlätta de anställdas arbete på distans.

Att kunna samarbeta med andra, antingen genom att jobba med samma dokument online, delta i konferenssamtal eller dela kalendrar och affärssystem är alla exempel på processer som kan bidra till ökad produktivitet och i förlängningen ökad lönsamhet. Genom att göra detta på distans med hjälp av en effektiv IT-miljö blir det lättare att uppnå verksamhetsmålen.

 

#2 Förbättrad internkommunikation ger nöjdare medarbetare och ökad effektivitet

Känner ni er oroade för att sociala medier minskar produktiviteten hos era anställda, eller har ni börjat anpassa er efter den nya generationens medarbetare och börjat introducera verktyg för att förbättra arbetsprocesserna och därmed också ökat produktiviteten?

I detta blogginlägg visar vi hur ni genom IT och sociala verktyg kan öka er effektivitet, göra de anställda mer produktiva och stimulerade, samt hur man går tillväga för att sätta upp en plan.
Enligt en undersökning gjord av Microsoft i 32 länder visar det sig att arbetare ofta är före företagsledare i att upptäcka värdet med sociala verktyg. Därmed går en möjlighet att öka produktiviteten på företaget förlorad i det fall ledningen inte vill tillåta sina anställda att jobba socialt digitalt på jobbet. Ofta är anledningen till begränsningar en oro för att säkerheten blir sämre eller att produktiviteten minskar. Det kan nog ligga en uns sanning i detta när privata sociala konton används. Finns det däremot ett socialt verktyg på arbetsplatsen visar undersökningen att 46% av de tillfrågade anser att deras produktivitet har ökat mycket eller något genom användandet av det.

 

#3 Så uppnår du en flexibel arbetsplats med IT som funktion

Med moderna tekniska lösningar ökar möjligheten till ett flexibelt arbetsliv. Känns det inte lättare att ibland släppa loss kreativiteten när man sitter ute i trädgården med en kopp kaffe framför sig, fågelkvitter i bakgrunden och datorn i knät?

Andra dagar arbetar man mer effektivt när man är nära sina kollegor, kan stoppa dem för ett kort samtal i kontorslandskapet och är med där allt händer, just då. Det är just det som flexibelt arbete handlar om; att kunna välja var man ska arbeta för att kunna öka sin produktivitet. Inte att man alltid arbetar hemifrån.

Att kunna erbjuda sina anställda ett flexibelt arbetssätt ställer dock krav på arbetsgivaren. En förutsättning för flexibelt arbete är att tekniken för det finns. En teknik som är tillräckligt säker och tillräckligt funktionell för att medarbetarna fortfarande ska vara effektiva när de inte sitter på kontoret och arbetar.

 

Känner du att du vill ha mer konkret information hur man kan öka lönsamheten med hjälp av olika IT-verktyg? Ladda gärna ner guiden Lönsamma investeringar som presenterar en tydlig modell för en effektanalys av företaget, eller kontakta oss för att boka ett möte.

 

Boka ett möte med Office 365-specialist 

Hanna Lindberg

Kontaktperson Hanna Lindberg

Hanna arbetar med marknad och kommunikation på Office IT-Partner med fokus på digitalisering, produktivitet och nöjda medarbetare.