Strategisk analys

För organisationen finns flera utmaningar med att digitalisera, bland annat att medarbetarna inte har den kompetens som behövs, att det saknas tekniska lösningar, att man är organiserad på fel sätt och att det är svårt att få med sig medarbetarna. Det finns också ett behov av att få in personer i verksamheten som förstår både det digitala och affären.

Hur hittar man lösningar på dessa utmaningar utan att kompetensen finns internt på företaget?

Här beskriver vi vår strategiska analys och hur den bidrar till att hantera utmaningar
som kommer med digitaliseringen och hjälper ledningen att göra lönsamma investeringar.

Genom att förstå infrastrukturens roll för bolagets affär och verksamhet har du kommit ett steg längre mot digital transformation.

Ladda ner foldern och ta del av hur en strategisk analys går till:

 • Inventera IT-miljön
 • Förtydliga IT-verksamhetens IT-krav
 • Underlag för digital strategi
 • Upptäck tidstjuvar
 • Hitta ineffektiva arbetsprocesser
 • Minska IT-frustration hos medarbetarna
 • Utnyttja existerande investering optimalt
 • Belysa interna verksamhetsbehov
 • Sänka IT-kostnaderna
 • Förbättra ROI 
 • Öka företagets konkurrenskraft 
 • Ge IT och verksamheten samma mål

Dela sidan vidare:

guide_verktyg_digitalisering.png

Ladda ner din folder här: