Haninge Åkeri förbereder sig inför GDPR

2018-04-12 14:52

Haninge åkeri

Inför den nya dataskyddslagstiftningen som införs i maj 2018 måste svenska företag vara förberedda och ha ordning på sin hantering av personuppgifter. Ett av de företag som nu förberett sig tillsammans med Office IT-Partner är Haninge Åkeri AB.

- Vi valde Office IT-Partner Stockholm efter en rekommendation från en av våra styrelseledamöter. Man har ju läst mycket om GDPR och var orolig. Men redan efter första mötet så kändes det riktigt bra att det inte var så farligt som vi trott och vi hade bra koll på vår verksamhet redan innan som underlätta arbetet med processer och rutiner, säger Ulf Pettersson, VD på Haninge Åkeri AB.

Med hjälp av Office IT-Partners analys av kundens IT-miljö och rutiner inför den kommande GDPR-lagstiftningen har Haninge Åkeri både kontroll på lagefterlevnad, men de har även fått en bättre struktur på sin IT-miljö, och kontroll på de olika system som finns på företaget.

Det är vanligt att företag tror att de inte behandlar personuppgifter i så stor utsträckning, men under kartläggningen ändras deras uppfattning.

- Vi har en hel del kvar att göra men tack vare professionell hjälp så känns det som vi kommer klara det galant och i god tid. Med den hjälp och det bemötande vi har fått skulle jag helt klart rekommendera andra att anlita er, fortsätter Ulf.

 

Om GDPR Förstudie:

Vi erbjuder våra kunder en förstudie inför GDPR, vilket kort innebär en presentation av GDPR och genomgång vilka system och personuppgifter som hanteras på ert företag. Därefter finns möjlighet att gå vidare med en systemkartläggning, framtagning av dokumentation, processer och mallar samt intern utbildning och publicering.

 Kontakta oss gärna för mer information.

Gustav Tjernström

Kontaktperson Gustav Tjernström

Strategisk utveckling och digitalisering av verksamheter! Platschef på Office IT-Partner i Stockholm Kista