Skånesemin tecknar driftsavtal med Office IT-Partner i Malmö.

Jan 10, 2018 2:02:00 PM

Efter en lång process som bestått av inventering, genomlysning av system samt diskussioner kring arbetssätt så kan vi nu stolt meddela att Skånesemin valt att teckna ett avtal med Office IT-Partner i Malmö. Avtalet gäller initialt IT-drift med ett strategiskt partnerskap som stöd i kundens fortsatta digitalisering.

Vidare kommer Office IT-Partner vara behjälpliga för Skånesemins fortsatta digitalisering samt IT-stöd till deras cirka 1 000 medlemmar.
Som ringar på vattnet valde även Skånemejerier Ekonomiska förening att anlita Office IT-Partner för utrullning av nya klienter samt migrering till Office 365.

”I samverkan med Office IT-Partner kommer vi att ta nästa steg för IT-stöd. Ett viktigt steg för att i framtiden kunna erbjuda medlemmar flexibla och proaktiva lösningar som möter upp mot marknadens krav", säger Christoffer Isenstråle IT-chef på Skånesemin.

”Ett skönt kvitto att få, vi är marknadsmässigt konkurrenskraftiga med vår kompetens och prisbild.
Denna typ av affärer är helt omöjliga att genomföra utan våra kompetenta medarbetare som på ett  naturligt sätt arbetar nära och väldigt personligt med våra kunder", säger Ola Granquist VD på Office IT-Partner Malmö AB.

Skånesemin är Skånes Husdjursförening som levererar tjänster till mjölk- och nötköttsproducenter inom avel, fertilitet, djurhälsovård och produktionsrådgivning.

Skånesemin är en ekonomisk förening som ägs av de skånska kött- och mjölkproducenterna. (ca 1000 medlemmar varav 400 är mjölkproducenter).

Topics: Nyhet

Ola Granquist

Kontaktperson Ola Granquist