Växjökontoret utökar sin ISO-certifiering

Oct 31, 2018 9:10:07 AM

vaxjo_iso

Växjö/Ljungby-kontoret är sedan tidigare ISO-certifierade inom informationshantering och datasäkerhet, ISO 27001. Nu utökar kontoren certifieringarna med certifikat inom kvalitet och miljö. (ISO 9001 och ISO 14001).

- Vi ser detta steg som ett ytterligare steg i vår ständiga utveckling och förbättring av den egna verksamheten. Det är viktigt för våra kunder och samarbetspartner att vårt ledningssystem är certifierat enligt ovan standarder.  ISO-certifieringen hjälper oss att nå våra mål som är kopplade till nytta och effektivitet för våra kunder, säger Joakim Persson, VD på Office IT-Partner Växjö/Ljungby

Om ISO-certifiering

Standarden ISO 9001 är väl inarbetad och är accepterad av marknaden över hela världen. ISO 9001-certifiering innebär också ett ansvarsfullt agerande gentemot kunder, personal och ägare. ISO 9001 är ett sätt att fokusera på att ständigt förbättra företaget och dess ledningssystem. Kvalitetscertifieringen innebär att företagets ledningssystem lever upp till de krav som ställs i den Internationella standard som ISO 9001:2015 utgör.

För att erhålla en miljöcertifiering (ISO 14001) krävs att organisationen har ett kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven i den standard som ska tillämpas, att systemet är en naturlig del av organisationens dagliga verksamhet, underhålls löpande och att verksamheten är granskad mot kraven i ISO 14001:2015 av ett ackrediterat certifieringsorgan.

För mer information, kontakta:
Joakim Persson
VD, Office IT-Partner Växjö/Ljungby
Tel. 0470 - 77 99 80

Hanna Lindberg

Kontaktperson Hanna Lindberg

Hanna arbetar med marknad och kommunikation på Office IT-Partner med fokus på digitalisering, produktivitet och nöjda medarbetare.