Vad innebär "hållbar utveckling"?

Enligt Wikipedia är termen 'Hållbar utveckling' ett begrepp som slog igenom på 80-talet och som innebär att målet är "att människans liv skall kunna genomlevas på en planet med begränsade resurser. Målsättningen innefattar ett idealt läge för samhället där levnadsvillkor och resursanvändning möter mänskliga behov utan att äventyra hållbarheten i ekosystem och miljön så att även framtida generationer kan få sina behov tillgodosedda." Vad innebär "hållbar utveckling" för oss på Office IT-Partner?

Policy för miljö, kvalitet och arbetsmiljö

Det viktigaste för oss är att förstå vad våra kunder behöver och med våra IT-lösningar se till att de når sina verksamhetsmål. Vi arbetar därför kontinuerligt med att höja vår kompetens, samt att förbättra våra arbetssätt och processer. Detta så att våra kunders förväntningar och krav på produkter, tjänster och leveranser uppnås. Vi ska även löpande ha en aktiv och öppen dialog med kunder, leverantörer, medarbetare och andra intressenter i förbättrande och förebyggande syfte.
Läs mer

Samhällsansvar

Vi på Office IT-Partner har åtagit oss att uppfylla vårt sociala ansvar, för våra medarbetare, samhällets och miljöns skull. Office IT-Partner är en ledande leverantör av innovativa IT-lösningar för små och medelstora företag, organisationer samt offentlig sektor. Våra IT-lösningar är utformade för att ge våra kunder möjlighet att utnyttja den senaste tekniken, främja kommunikationen såväl inom företaget som över hela världen och samtidigt minska miljöpåverkan så mycket som möjligt. På alla orter där vi är verksamma arbetar vi för ett ansvarsfullt företagande och vårt engagemang kretsar kring fyra huvudområden. 
Läs mer

Populära inlägg

Så kommer du igång med digitala anteckningar i OneNote

Jag har bestämt mig. Jag har alla möjligheter till att arbeta bättre digitalt eftersom jag jobbar på ett IT-företag som ger mig rätt...

Läs artikeln

Office IT-Partner, Zetup och Dicom går ihop

 

Ny utmanare i IT-sektorn bildas av FSN Capital V i partnerskap med Office IT-Partner, Zetup och Dicom. FSN Capital V (“FSN Capital”) har...

Läs artikeln

5 konkreta tips för effektivare medarbetare med Office 365

Det finns många fördelar gällande produktiviteten i Office 365 och jag ska ge fem tips på saker som visar på att produktiviteten för den...

Läs artikeln