Många företag har idag behov av att utveckla IT-miljön och anpassa den till en ny, modern, kostnadseffektiv och digital arbetsplats. Genom att göra en strategisk printanalys i er verksamhet kommer ni att få kontroll över kostnader för utskrifter och ett underlag till en strategi för val av skrivarlösningar.

Vad är nyttan med en strategisk printanalys?

 • Underlag för att skapa en IT-strategi
 • Detaljerad dokumentation över er IT-park
 • Lyfta upp möjligheter och prioriteringar inom digi­talisering
 • Underlag för kommande IT-upphandlingar
 • Stöd i att rangordna kommande IT-projekt
 • Hjälp med att hitta möjligheter till besparingar i nu­varande IT-lösningar

Tillvägagångssätt:

Vi utför en teknisk nulägesanalys, djupgående intervju­er och lämnar ett komplett rapportmaterial till er som ni nyttjar efter eget tycke. Med hjälp av rapporten kan ni se till att ni har korrekt information för att ta beslut om framtida IT-projekt. Vi genomför:

 • Teknisk inventering
 • Intervjuer i verksamheten
 • Rapport och genomgång

Resultat:

 • Nöjda medarbetare
 • Större konkurrenskraft
 • Ökad säkerhet
 • Ökad effektivitet i organisationen
 • IT-miljö anpassad efter faktiska behov

Jag vill veta mer

Fyll i dina uppgifter i formuläret så kontaktar en printspecialist dig.

Strategisk Printanalys